OM OSS

The best option to get quick response from our team

Vilka är vi?

Kalmar ESS är en ideell förening med över 900 aktiva medlemmar. Den grundades 1993 och är idag Kalmars största studentförening. Kalmar ESS mål och syfte är att göra din studenttid minnesvärd, och de anordnar sociala evenemang, föreläsningar, resor m.m. Kalmar ESS styrelses mål är att utveckla föreningen framåt och se till dess och deras medlemmars intressen. Styrelsen består av 8 personer, där 4 ingår i presidiet (Ordförande, Vice Ordförande, Ekonomiansvarig och Intendent) och resterande 4 är Ordförande för varsitt utskott (Sociala, Marknadsföring, Utbildning och Näringsliv).

Ordföranden har det huvudsakliga ansvaret för föreningen och är tillsammans med ekonomiansvarige firmatecknare. Vice ordförande jobbar tätt tillsammans med ordföranden och ser till att styrelsens mål uppfylls. Ekonomiansvarige har ansvaret för att ekonomin sköts korrekt och är firmatecknare. Intendenten är medlemsansvarig och lite av en allt-i-allo och stöttar där det behövs. Ordförande för Sociala Utskottet anordnar tillsammans med sina utskottsmedlemmar alla Kalmar ESS sociala evenemang. Ordförande för Marknadsföringsutskottet ser tillsammans med sitt utskott till att Kalmar ESS kommunikation utåt mot dess medlemmar och övriga världen fungerar på ett bra sätt. Ordförande för Utbildningsutskottet har tillsammans med sitt utskott huvudansvar för utbildningsfrågor och anordnar ofta föreläsningar och events i utbildande syfte. Hit kan du vända dig med utbildningsfrågor. Ordförande för Näringslivsutskottet sammanflätar Kalmar ESS med näringslivet, i form av föreläsningar och andra events med företag.

Vem som helst som är medlem i Kalmar ESS kan delta i ett utskott och välja graden av sitt deltagande. Kalmar ESS styrelse väljs utav medlemmarna och invalet sker i November månad varje år. Det är fritt för alla medlemmar att rösta och att kandidera.

Our driving forces that keeps us

motivated.

Kalmar ESS is a non-profit association with over 900 active members. It was founded in 1993 and is today Kalmar’s largest student association.

Our Goal

Kalmar ESS’s goal and purpose is to make your student time memorable

Our Vision

Kalmar’s largest student association.

Our Mission

To be the leading economics association across Sweden

The minds that make it happen at Kalmar ESS

We are a team of motivated economists, always focused to operate under all working condition here at KalmarEss. Anyone who is a member of Kalmar ESS can participate in a committee and choose the degree of their participation. Kalmar ESS’s board is elected by the members and the election takes place in November every year. All members are free to vote and stand as candidates.

team-image

Rebecca Dyring-Bro

Ordförande

jag är 21 år gammal och kommer från Stockholm. Jag studerar första året på Retail Management. Tillsammans med ekonomiansvarige är vi firmatecknare för Kalmar ESS. Mig kan ni kontakta gällande alla frågor kring Kalmar ESS verksamhet.

team-image

Gustaf Ljunggren

Vice Ordförande

Jag läser just nu mitt andra år på internationella turism programmet. Jag sitter som Vice Ordförande i styrelsen så om du har några övriga frågor om föreningen hör av dig till

team-image

Carla Aicher

Intendent

Jag läser andra året på turism programmet! Min roll i styrelsen är att jag är intendent, alltså styrelsens allt i allo. Jag hjälper till där det behövs och mitt största ansvar är er medlemmar. Det är jag som har hand om medlemsregister och overallförsäljning! Så om ni har några frågor angående ert medlemskap

B

team-image

Elin Hörvallius

Ordförande Utbildningsutskottet

Hejsan! Mitt namn är Elin hörvallius och kommer från Trosa. Just nu läser jag tredje och sista året på Human Resource programmet. Hör av dig till mig om du har frågor som rör dina studier och din utbildning på utbildning@kalmaress.se. Vi ses!

team-image

Julia Lagerblad

Ordförande Näringslivsutskottet

Hej mitt namn är Julia och jag kommer från vackra Linköping. Jag är är 23 år gammal och pluggar Human Resource programmet. Min roll är att ta hand om ESS kontakt med näringslivet där sponsorer och karriär står i fokus. Om ni är intresserade av att vara med i mitt utskott eller andra frågor, kan ni kontakta mig på naringsliv@kalmaress.se!

team-image

Anton Karlsson

Ordförande Marknadsföringsutskottet

Jag sitter som ekonomiansvarig så har du frågor gällande ekonomin tveka inte att höra av dig till mig på ekonomi@kalmaress.se. Mina uppgifter i styrelsen är att ansvara över fakturering till samarbetspartners, bokföring och budget m.m. Det som gör allt extra roligt är att jag utvecklar mina kunskaper inom det huvudområde jag faktiskt läser. Ha det gött så ses vi!

team-image

Victor Eskilsson

Ordförande Sociala utskottet

Hej! Mitt namn är Victor Eskilsson och kommer från Karlskrona. Jag går första året på Customer Experience Management programmet. Jag sitter som ordförande för sociala utskottet i Kalmar ESS och det är bara att höra av er till mig om ni har frågor kring event eller om att gå med i utskottet!

We work with strong brands to keep

our goals moving.

Thank you to all our fantastic partners!

Introduktionskommiten

Introduction Committee

Vår kära Introduktionscommité år 2021:

  • Projektledare: Charlotte Broszeit
  • Vice Projektledare: Era Zylfijaj
  • Sittningsansvarig: Elin Nome
  • Aktivitetsansvarig: Clara Sundqvist
  • Kommunikatör: Angelica Sundberg
  • Marknadsföringsansvarig: Lucas Aljsbjer
  • Stabs-Ansvarig: Karolina Moberg
  • Stabs-Ansvarig: Julia Göransson

Introduktionskommittén (IK) består av åtta studenter från Kalmar ESS som tillsammans planerar två fantastiska introduktionsveckor för de nya studenterna.

IK består av 8 olika poster; Kommunikatör, aktivitetsansvarig, sittningsansvarig, marknadsföringsansvarig, två stabansvariga och två projektledare.

Introduktionen är ett ypperligt tillfälle till att få lära känna andra studenter men också för att lära sig mer om programmet man ska läsa. Det är två veckor fyllda med glädje, aktiviteter och festligheter. IK har främsta ansvaret över att alla ska trivas och få en så bra start på sitt studentliv som möjligt.

Vill du som student vara med och påverka introduktionen fram över och samtidigt vara aktiv inom Kalmar ESS, så är IK ett jättebra sätt att engagera sig!

sv_SESwedish